Bed & Breakfast Mandø Bed & Breakfast Mandø
 

 

 

 

På Mandø begynder et nyt år når de første trækfugle begynder at komme.

de senere år er det specielt de tusinder af Bram gæs som er meget synlige i landskabet, men mangfoldigheden er stor og der er aldtid meget at se på.

 

 

Foreåret er også tiden hvor vi har den årlige standrensning. Vi hjælpes gamle og unge med at gå forstranden igennem, og får samlet alt skit og plastic op som vinterens storme har bragt ind.

 

 

 

 

Sommeren er bare dejlig vi kan bade og hygge på stranden, eller gå ud og se på sæler. De kommer ofte helt tæt på hvis vi står stille og ikke laver for meget larm, for de er meget nysgerige.

 

 

 

 

 

 

 

Naturen kan også nydes fra hesteryg da der er gode muligheder for at have egen hest med til Mandø


 

Årets gang i billeder

 

 

 

 

 

 
Aktuelt:

 

Årets gang på Mandø i billeder.