top of page

DANSK 

Tag med Mandøpigen på en helt særlig gourmet naturoplevelse i den storslåede Nationalpark Vadehavet. 

Vi sejler ud til østersbankerne ved Mandø, hvor vi på vejen ser sælerne, som ligger og slapper af på de sandede banker. 

Når vi når østersbankerne, kører vi op på sandet, så vi kan trække i waders og gå igennem vandet over til natures helt eget spisekammer. Her plukker vi vores østers ad libitum og med østersknive ombord, kan vi selvfølgelig nyde dem derude, sammen med et glas champagne. 

Ombord er har vi også en grill, samt lidt garniture, til dem der har mod på at eksperimentere med tilberedningen af østers - det er måske madlavning, med danmarsk smukkeste udsigt! 


(Mød op til det angivne tidspunkt, grundet tidevandet kan vi ikke vente- spande, waders og østersknive forefindes ombord)

 

GERMAN

Nehmen Sie Mandøpigen mit auf ein ganz besonderes Gourmet-Naturerlebnis im herrlichen Nationalpark Wattenmeer.

 

Wir segeln hinaus zu den Austernbänken bei Mandø, wo wir unterwegs die Seehunde beobachten, die auf den Sandbänken liegen und sich entspannen.

 

Wenn wir die Austernbänke erreichen, fahren wir auf den Sand, damit wir Wathosen anziehen und durch das Wasser zur eigenen Speisekammer der Natur gehen können. Hier pflücken wir unsere Austern nach Belieben und mit Austernmessern an Bord können wir sie natürlich draußen genießen, zusammen mit einem Glas Champagner.

 

An Bord haben wir auch einen Grill sowie einige Beilagen für diejenigen, die den Mut haben, mit der Zubereitung von Austern zu experimentieren - es könnte Kochen sein, mit Dänemarks schönster Aussicht!

 

(Erscheinen Sie pünktlich, wegen der Flut wir warten nicht – Eimer, Wathosen und Austernmesser sind an Bord vorhanden)

 

ENGLISH

Take Mandøpigen on a very special gourmet nature experience in the magnificent Wadden Sea National Park.

 

We sail out to the oyster banks at Mandø, where on the way we see the seals lying and relaxing on the sandy banks.

 

When we reach the oyster banks, we drive onto the sand, so we can pull on waders and walk through the water to nature's very own pantry. Here we pick our oysters ad libitum and with oyster knives on board, we can of course enjoy them out there, together with a glass of champagne.

 

On board we also have a grill, as well as some side dishes, for those who have the courage to experiment with the preparation of oysters - it might be cooking, with Denmark's most beautiful view!

 

(Show up on the scheduled time, due to the tide we can't hold the boat - buckets, waders and oyster knives are available on board)

2023-10-16 kl. 08:30 - 13:00 Østers og sælsafari

kr 535,00Pris